Vem

-Massagen används med goda resultat i många områden inom vården.-

Friskvård/stress

Här är den taktila massagen mycket efterfrågad, eftersom denna mjuka massage föredras väl personer som har utmattningssymtom, smärtor och högt stresspåslag.

Onkologi

Massagen lindrar oro, ångest samt smärtor. Eftersom kroppen oftast är skadad på något sätt är det värdefullt att stärka kroppsuppfattningen. Effekten blir också att personen själv får en mera positiv bild av sin kropp, får stöd i självkänslan och ökad livsgnista. Det är oftast den starkaste anledningen till att dessa patienter får taktilmassage både före och efter strålbehandling och ingrepp.

Palliativ vård

Inom den palliativa vården använd massagen för att lugna, lindra ångest, oro och ge smärtlindring.

Psykiatri

När det är rastlöst och oroligt i själen behövs lugn, ro och förstärkning av kroppsgränsen. Men det är väldigt viktigt att det sker på patientens villkor eftersom många redan stött på olika behandlingsformer, många med fasthållande och våldsamma inslag.

Att bemötas med respekt, omsorg och vänliga händer betyder så mycket. Att bli bekräftad är att i djupaste mening bli sedd som den man är.

Rehabilitering

Taktil massage ges ofta för att stärka kroppsuppfattningen både före och efter behandling och träning. Vi har sett mycket positiva resultat inom strokevården och vid andra tillstånd där kroppsuppfattningen är skadad.

Smärta

Smärta är ett komplicerat begrepp som innefattar hela människan. Den har många dimensioner som kan vara fysisk, psykisk, social eller existentiell. Taktil massage lindrar smärta på flera olika sätt.

 

Taktil massage bryter smärtans stresspiral med alla dess negativa konsekvenser. Smärta – oro – ångest triggar varandra och ger ökad stress.