Hur

Taktil massage innebär att man aktiverar de taktila receptorerna i huden.

I massagen jobbar vi med nervsystemet. Det Autonoma nervsystemet delas in i det sympatiska och i det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska är drivande och aktiverar stress, det har en central betydelse för den fysiska kraftprestationen, kamp/flykt och stressreaktioner.

Det parasympatiska nervsystemet ger lugn och ro, avslappning samt stimulerar matspjälkning och uppbyggnad av kroppens resurser.

Var och en står för olika reaktioner vid aktivering.

 

Sympatiska nervsystemet för kamp och flykt

När kroppen förbereder sig på kamp eller flykt blir vi starka, snabba och okänslig både fysiskt och psykiskt. Det är en överlevnadsinstinkt och då sätts andra funktioner på sparlåga. Magens aktivitet avstannar. Tarmarnas rörelser minskar och matspjälkningen får vänta. Även immunförsvaret sätts på sparlåga.

Hudens blodreserv omdirigeras till musklerna och huden blir blek och mer okänslig för eventuella skador. Detta är inget problem vid kortare påslag men vid långvarigt sympatikuspåslag får många div. symptom bl.a. från magen och tarmkanalen. Det sympatiska nervsystemet upprätthåller bl.a. kroppens blodtryck och temperatur som ökar prestationsförmågan och höjer beredskapen i stressituationer. Vi förbereder oss på kamp eller flykt även om vi inte kan fullfölja impulsen.

 

Parasympatiska nervsystemet för återhämtning

Det parasympatiska nervsystemet är mest aktivt i vilostunder och stimulerar bl.a. matspjälkningen och uppbyggnad av kroppens reserver. Det parasympatiska nervsystemets reaktionsmönster står i direkt kontrast med det sympatiska nervsystemet.

Oxytocinet ökar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet så att näring kan tillvaratas bättre för vår anabolism.

Oxytocinet har direkta centrala effekter på vårt beteende.

Genom att stimulera oxytocin kan man framkalla lugn och ro, koncentration och avslappning. Sympatikusaktiviteten och de adrenerga effekter, bl.a. adrenalinfrisättningen i kroppen minskar.

Oxytocinet är adrenalinets motgift och produceras i hypothalamus.  Oxytocinnerverna finns utspridda som ett nätverk i hela hjärnan, bl.a. i områden som styr kroppens rörelser och koncentrationen i hippocampus centrum för minne och reglering av stress, i centra som reglerar stämning, vakenhetsgrad, aptit och urinproduktion. Oxytocinet hämmar det sympatiska systemet och aktiverar det parasympatiska systemet med lugn och ro som följd. Oxytocinnerverna finns också i den delen av hjärnan och ryggmärgen som påverkar hur vi upplever smärta. Oxytocinet påverkas av östrogen och samverkar med endorfiner.

Oxytocinet har länge varit känt för sin roll vi förlossning och amning och de senaste årens forskning har även visat effekter av sänkt blodtryck lugn och avslappning, minskad ångest samt ökad salivproduktion och förbättrat näringsupptag. Dessa effekter än inte begränsat till honor utan gäller båda könen.

En annan intressant effekt är oxytocinets förmåga att höja smärttröskeln. Oxytocinet sätter fart på de kroppsegna endorfinerna och har på så sätt en reglerande funktion för smärtlindring. Belägg finns för långtidseffekter efter en initial uppladdningsperiod

Professor Kerstin Uvnäs-Moberg vi Karolinska institutet i Stockholm menar att oxytocinet troligen har en samordnande funktion av information av våra sinnen. När oxytocinet det adrenerga inflytandet så tillväxten och uppbyggnaden i kroppen kommer i gång, kommer vårt beteende kännetecknas av mer avslappning, lugn, ökad koncentration och ökat intresse för sociala kontakter.

Dessa beteenden har kunnat stimuleras med oxytocininjektioner. Vid olika djurexperiment har oxytocinet visat sig kunna underlätta anknytningen och den sociala kontakten mellan individer i gruppen. Det visade tydligt att aggression och misstänksamhet mot varandra minskade.

 

Oxytocinet kan aktiveras genom att tillföra värme. Varma bad och bastu kan vi känna igen som ett sätt att få mera lugn och ro. Även mjuk, varsam beröring aktiverar oxytocinsystemet. Med taktil massage använder vi oss medvetet av beröring för att aktivera det parasympatiska systemet.