Home » Taktilmassage

Taktilmassage

Taktilmassage taktipro

Takipro är originalmetoden av taktilmassage. Originalmetoden baseras på ett antal fastställda grundförutsättningar.

 • Reflektion
 • Lyhördhet
 • Närvaro
 • Bekräftelse
 • Helhetssyn

Om metoden
Taktilmassage är en mjuk, omslutande beröringsmassage som aktiverar berörings-receptorerna. Massagen som anpassas efter varje individ ges med respekt, omtanke och lyhördhet. Genom massagen stimuleras kroppens nervsystem.

Massagen kan ge följande effekter:

 • Mindre oro och ångest
 • Minskad aggressivitet
 • Lindring av smärta
 • Mindre stress
 • Stärkt positiv kroppsuppfattning
 • Bättre sömn
 • Avslappning
 • Förbättrad mag-tarmfunktion
 • Sänkt blodtryck
 • Ökad självkänsla
 • Ökad vakenhet och intresse för omgivningen
 • Tänd livsgnista

Många erbjuder Taktipro som ett komplement i rehabilitering samt inom omvårdnad, friskvård med målet ökat välbefinnande. Massagen används bla i vården av patienter med neuropsykiatri, psykisk ohälsa, omsorgen, stroke, palliativ vård av cancersjuka, demensvård, mm.