Home » Referenser

Referenser

Taktilmassage
Ann-Chatrine Berggren -vårdutvecklare/personalansvarig, rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall.

Föreläsningar
Ann-Chatrine Berggren -vårdutvecklare/personalansvarig, rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall.
Hans Ericson – överläkare, psykiatriska kliniken, Sundsvall.
Lennie Askling – lärare, Komvux, Sundsvall.
Ann Modin – lärare, Komvux, Sundsvall.
Helene Hillborg – med. dr. i handikappvetenskap, FoU Västernorrland.
David Rosenberg- fil. dr. i socialt arbete, FoU Västernorrland.