Välkommen till CeLeva

Cecilia Eliasson med hunden DonnaMitt namn är Cecilia Eliasson och jag arbetar som föreläsare och taktilmassör. Jag är diplomerad taktilmassör av Taktipro och föreläser om psykisk ohälsa och rehabilitering.

När jag föreläser utgår jag från mina egna erfarenheter av självskada, missbruk, tillfrisknande och bemötande. Jag pratar även om styrkor och svagheter i de olika behandlingar jag har fått. Allt från 12-stegsbehandling, miljöterapi, insiktsterapi, tvångsvård, Jagstrukturerande terapi samt DBT,

Jag riktar mig till företag, kommuner och landsting som arbetar med behandling av psykisk problematik och/eller missbruk. Jag vänder mig även till universitet och andra utbildningsorganisationer där jag kan erbjuda föreläsningar.

Jag lägger upp föreläsningarna så att de passar era önskemål och har tidigare föreläst på:

  • sjuksköterskeutbildningar
  • behandlingspedagogutbildningar
  • socionomutbildningar
  • socialpsykiatri/stöd och omsorg hos kommuner
  • för blivande psykiatriker
  • för personal på psykiatriska vårdavdelningar.

I mitt jobb som taktilmassör så riktar jag mig även där till människor med psykisk ohälsa/missbruksproblematik. Mina erfarenheter ger mig mycket när det gäller att ha förståelse och bygga upp tillit till denna målgrupp lika väl som till den personal som arbetar med dessa människor.

Varmt välkommen!